Disclaimer

Disclaimer voor Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen.

Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen (KvK 30105918), hierna te noemen PRAKTIJK VOOR NATUURLIJKE GENEESWIJZEN, verleent u hierbij toegang tot Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. PRAKTIJK VOOR NATUURLIJKE GENEESWIJZEN behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid

PRAKTIJK VOOR NATUURLIJKE GENEESWIJZEN spant zich in om de inhoud van de website indien nodig te vernieuwen en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud van de website onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten/diensten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met PRAKTIJK VOOR NATUURLIJKE GENEESWIJZEN. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kan PRAKTIJK VOOR NATUURLIJKE GENEESWIJZEN nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de getoonde producten liggen bij PRAKTIJK VOOR NATUURLIJKE GENEESWIJZEN en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten / beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PRAKTIJK VOOR NATUURLIJKE GENEESWIJZEN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.