Metamorfose massage

Metamorfose massage

Metamorfose massage of prenataaltherapie, ontwikkeld door Robert St. John en uitgewerkt door Gaston St Piere, gaat uit van het principe, dat blokkades ontstaan tijdens de zwangerschap. Metamorfose massage is een hulpmiddel op weg naar genezing, bewustwording en spirituele groei. Een behandeling bestaat uit een zachte aanraking van de reflexzones van de wervelkolom op de voeten, handen en het hoofd. De voeten staan symbolisch voor bewegen, de handen voor handelen en het hoofd voor het denken.

Reflexzones

Deze reflexzones corresponderen met de tijd voor de geboorte, de prenatale periode. De herinneringen aan indrukken opgedaan tijdens de zwangerschap bevinden zich in de reflexzone van de wervelkolom. Door dit reflexgebied te behandelen, kunnen blokkades die voor de geboorte zijn ontstaan losgelaten worden en kan de levensenergie die geblokkeerd was weer vrij komen. Dan wordt genezing mogelijk en kunnen klachten en problemen verdwijnen. Een metamorfose massage kan je helpen vorm te geven aan wie je in wezen bent.

Transformatie van een rups naar een vlinder

Een mooi beeld om uit te leggen waar het bij een metamorfose massage om gaat, is de transformatie van een rups in een vlinder. De rups leeft zijn rupsenleven tot hij op een gegeven moment een cocon om zich heen gaat spinnen. In die cocon voltrekt zich de metamorfose van rups naar vlinder. Veel mensen hebben, net als de rups, kwaliteiten en talenten die ze niet tot uitdrukking brengen, omdat er belemmeringen zijn die dat tegenhouden. Een metamorfose massage helpt je om in jezelf naar binnen te gaan en daar te ontdekken wie je ten diepste bent. Als je je kwaliteiten en talenten gaat ontdekken en je belemmeringen onder ogen kunt zien, kun je worden zoals je bedoeld bent te zijn: een prachtige vlinder. Metamorfose massage kan daarbij een hulpmiddel zijn.

Zachte massage

Door een zachte massage van de therapeut, zonder oordeel en zonder verwachtingen, langs de reflexzones van de wervelkolom op de voeten en handen en banen op het hoofd, kan de cliënt in contact komen met de mogelijkheden die in hem of haar aanwezig zijn. Je kunt de werking van metamorfose massage niet verklaren door middel van een wetenschappelijk onderzoek. We weten niet hoe het werkt en dat is een voordeel want dan kun je er ook niet over na denken, je kunt het niet manipuleren en je hoeft het niet in eigen hand te houden. Je kunt de werking van metamorfose massage alleen maar ervaren.

Hulp bij een belangrijke gebeurtenis

Metamorfose massage tijdens de zwangerschap is zeer effectief. De aanstaande moeder kan blokkades die zij heeft, losmaken en de massage maakt tegelijkertijd blokkades los die al vanaf het begin in het ongeboren kind aanwezig kunnen zijn. Het brengt de band van vertrouwen tot stand tussen moeder en kind en maakt de weg vrij voor een snelle en gemakkelijke bevalling. Hierdoor kan het kind vol vertrouwen op de wereld komen. Metamorfose massage kan een hulp zijn voor mensen die voor een belangrijke keuze staan. Zelfs tot in de terminale fase kan metamorfose massage een hulp zijn, om zo het leven los te kunnen laten. Voor deze vorm van masseren bestaan geen contra-indicaties. Metamorfose massage is een massage die uitstekend door ouders, verzorgers, partners en zelfs kinderen kan worden aangeleerd en toegepast.